nov.
28

Utolsó energetikai auditor/szakreferens továbbképzés december 4-én

Jelentkezzen a 2017-es év utolsó energetikai auditor/szakreferens továbbképzésre. Az előadás témája: Középületek energetikai auditálása. Előadó: Szilágyi Sándor és Cservenyák Gábor

Az energetikai auditor és szakreferens kötelező továbbképzés bemutatja a jogszabályi környezetbe illesztett auditori egységes szemlélet kialakításához szükséges módszertant. Az előadás keretében adott középületek módszertan szerinti vizsgálati lépések bemutatása történik mintaprojektek, ill. esettanulmányok keretében. Az előadás arra is rá kíván világítani, hogy az audit tárgyát képező funkciók minőségi kiszolgálása prioritást élvez. Az energetikai auditnak az adott funkciókhoz rendelt energetikai állapotát is az értékelés tárgyává kell tenni.
Az előadás komfortelméleti és energetikai alapismereteket feltételez. A komplex energetikai auditor, ill. szakreferens képzés teljes folyamán a módszertan felépítési rendszeréhez illeszkedő speciális szakmai előadásokra kerül sor az elkövetkező
időszakban.

A jelentkezési lapot a továbbképzésre az alábbi linken találja: http://info.mmk.hu/e- audit/tovabbkepzes/