márc.
07

Tervezői pályázat

Az Európai Unió Digitális Menetrendjének és Magyarország Nemzeti Infokommunikációs Stratégiájáról szóló 1069/2014. (II. 19.) Korm. határozat Digitális Infrastruktúra pillérének kitűzött célja, hogy 2020-ra minden háztartás számára biztosított legyen legalább 30 Mbps sebességű interneteléréshez való hozzáférés lehetősége, továbbá hogy a háztartások legalább 50%-ában 100 Mbps-os internet-hozzáférés álljon rendelkezésre.

PÁLYÁZAT CÉLJA

Az Európai Unió Digitális Menetrendjének és Magyarország Nemzeti Infokommunikációs Stratégiájáról szóló 1069/2014. (II. 19.) Korm. határozat Digitális Infrastruktúra pillérének kitűzött célja, hogy 2020-ra minden háztartás számára biztosított legyen legalább 30 Mbps sebességű interneteléréshez való hozzáférés lehetősége, továbbá hogy a háztartások legalább 50%-ában 100 Mbps-os internet-hozzáférés álljon rendelkezésre. A Magyar Kormány a Digitális Nemzet Fejlesztési Programról szóló 1162/2014. (III. 25.) Korm. határozatában (a továbbiakban: 1162/2014. Korm. határozat) deklarálta, hogy ezen elvárásoknak Magyarország már 2018. év végére meg kíván felelni.
A „Digitális Nemzet Fejlesztési Program” megvalósításáról szóló 1631/2014. (XI. 6.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1631/2014. Korm. határozat) 2. pont a) alpontja felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a Digitális Nemzet Fejlesztési Program (a továbbiakban: DNFP) végrehajtásának koordinációjáról, illetve a 1631/2014. Korm. határozat 3. pontja értelmében a nemzeti fejlesztési miniszter feladata a DNFP keretén belül a Szupergyors Internet Program megvalósításának szakmai irányítása.

A fenti rendelkezések alapján az újgenerációs hálózatok fejlesztése érdekében „Újgenerációs NGA és felhordó hálózatok fejlesztése a Közép-Magyarország Régióban” tárgyban Pályázati konstrukció (a továbbiakban: KMR Pályázat) került kiírásra a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) által. A KMR Pályázat az alábbi linken érhető el: http://www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium/infokommunikacioert-felelos-allamtitkarsag/hirek/kedvezobb-feltetellel-palyazhato-ujra-5-celterulet-az-ujgeneracios-nga-es-felhordo-halozatok-fejlesztese-a-kozep-magyarorszag-regioban-cimu-palyazati-felhivas-kereteben

A KMR Pályázat sikeres megvalósításában kiemelt szerepe van a pályázói tervezésnek, hiszen ez nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a tervezett szélessávú infrastruktúra fejlesztés gyors és hatékony legyen, és ezáltal, a fenti célok időben teljesülhessenek. Ehhez szükséges a tervezői munka támogatása, melyben közreműködő szerepet tölt be a Magyar Mérnöki Kamara (MMK). Az MMK az NFM-el kötött támogatási szerződés alapján valósítja, illetve bonyolítja le a tervezői pályázatot a KMR Pályázat sikeres megvalósításának elősegítése érdekében.

LEBONYOLÍTÓ SZERVEZETEK
Jelen pályázati konstrukció „Az infokommunikációs hálózat tervezéshez szükséges eszközök támogatására” a Magyar Mérnöki Kamara (MMK) lebonyolításában valósul meg.

PÁLYÁZAT TARTALMA
Jelen pályázat támogatást nyújt a Szupergyors Internet Program megvalósításában résztvevő tervezők és tervező irodák munkájának hatékonyságát növelő eszközellátottságának biztosításához.

A pályázat keretében az alábbi eszközök és szolgáltatások beszerzése támogatható:
a)    Plotter (max. 1 db/pályázó),
b)    Irodai szoftver,
c)    ACAD MAPP 3D licence,
d)    Geodézia GPS,
e)    Tervezői célszoftver (max. 1 db/pályázó) vagy felhőtípusú megoldás,
f)    Irodai számítógépek, szerverek,
g)    Szkenner A1-es, A0-ás méretben,
h)    Színes és fekete-fehér multifunkcionális nyomtatók (nyomtató-másoló- szkenner A3 méretig),
i)    Notebook-ok, laptopok, tablet,
j)    CAD program licencek (max. 3 év időszakra), vagy felhőtípusú megoldás.
 

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

A pályázat kizárólag elektronikusan nyújtható be 2018.03.22. éjfélig.
A pályázó a tervezoipalyazat@mmk.hu e-mail címre, a pályázati adatlap kitöltésével, valamint a szükséges dokumentumok megküldésével, illetve kitöltésével adhatja be pályázatát.

 

PÁLYÁZAT RÉSZLETES TARTALMA ÉS MELLÉKLETEI:

Költségvetési segédlet LETÖLTÉS

Pályázati kiírás LETÖLTÉS

Támogatói okirat LETÖLTÉS

Pályazati adatlap LETÖLTÉS