ápr.
24

Módosult a felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról szóló 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet

A Magyar Közlöny 2018. április 20-i számában megjelent az egyes iparszabályozási tárgyú kormányrendeletek bürokráciacsökkentéssel összefüggő módosításáról szóló 80/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet.

A rendelet több jogszabály módosítása mellett érinti a felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról szóló 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet egyes szabályait is.A rendelet értelmező rendelkezéseit tartalmazó 2.§-ában található fogalmak meghatározása pontosításra került. (pl. tanúsító szervezet, használatbavételi alkalmassági nyilatkozat)A jogszabály 24.§-ának új (1) bekezdése alapján a rendelet hatálya alá tartozó felvonót, mozgólépcsőt, mozgójárdát úgy kell megtervezni, létesíteni, telepíteni, üzembe helyezni, üzemeltetni és rendszeresen karbantartani, valamint megszüntetni (elbontani), hogy az megfeleljen az e rendeletben a vonatkozó szabványokban meghatározott műszaki biztonsági követelményeknek.

A 24. § (5) bekezdése alapján a tervezői tevékenység folytatására és a tervezők továbbképzésére - az e rendeletben foglalt eltérésekkel- az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet előírásait kell alkalmazni.Ez utóbbi módosítás alapján az eljárásrend megegyezik a 266/2013 (VII.11.) Korm.rendelet által szabályozott jogosultságok eljárásrendjével, mely alapján a jogosultságot a lakóhely szerint illetékes területi mérnöki kamaránál kell kérelmezni, az általános szabályok szerint.

A jogosultság megszerzésétől számított egy éven belül beszámoló vizsga kötelezettség vonatkozik a jogosított szakmagyakorlóra. A módosítás értelmében a szakmagyakorló köteles évente egy alkalommal szakmai továbbképzést, valamint öt évente egy alkalommal jogi továbbképzést teljesíteni.A módosítások a kihirdetést követő 16. napon, 2018. május 6-án lépnek hatályba.