máj.
13

"A kamara vezetése nagy súlyt helyez a szolgáltató jelleg erősítésére." - mondta Nagy Gyula az MMK 2018-as Küldöttgyűlésén

A Magyar Mérnöki Kamara május 12-én tartotta éves küldöttgyűlését a legnagyobb hazai mérnökképző intézmény, a BME dísztermében. A szakmai tagozatok és megyei kamarák küldöttei meglehetősen alacsony, mindössze hatvan százalékos részvételi arányban képviselték szervezeteiket a hivatásrendi önkormányzat legmagasabb döntéshozó fórumán.

kgy-2018-1

„Ha visszatekintünk a régmúltba, láthatjuk, hogy a mérnökök céljai alapvetően nem változtak. Hollán Ernő 1866. augusztus 5-én a Magyar Mérnök- és Építész Egylet alakuló ülésén mai is érvényes gondolatokat fogalmazott meg: „Alapítótársaim megbízásából állok e helyre, hogy hazafias üdvözletet mondjak. Dicső nap ez ránk nézve, melyen történik először, hogy a magyar technikai szakértelmiség összegyűlt az ország fővárosában avégett, hogy tehetségeit számba vegye s felajánlja a haza szolgálatára oly kötelességek teljesítésére, amelyekre erőink szilárdítása által már régóta törekszünk.” Úgy érzem, ezek a gondolatok jönnek velünk – emlékeztett megnyitóbeszédében Nagy Gyula. A Magyar Mérnöki Kamara elnöke köszöntőjében aláhúzta: a múlt évi tisztújítás után az új elnökséggel a kamara átfogó vizsgálatába kezdtünk annak érdekében, hogy a legnagyobb hatékonysággal ki tudjuk használni a köztestületi szervezeti forma adta lehetőségeket. „Természetesen munkánk során adódtak sikerek, de kudarcok is. Az elmúlt év során a kormányzattal való együttműködésünk eredményességét nagymértékben befolyásolta a 2018. évi választás, illetve az arra történő felkészülés. Több olyan jogszabály-előkészítő munka lassult le vagy hiúsult meg, amelyek alapvető befolyással vannak a mérnökök szakmagyakorló tevékenységére. A további működésünkre is döntő befolyással lesz a választások utáni új kormányzati struktúra. Ezért meg kell fogalmaznunk azokat az alapvető szempontokat, amelyek feltételei az eredményes együttműködésnek, a szakmai döntésekben való közreműködésnek. A gazdasági környezet jelentős változása új feladatokat is jelentett. Az építőipar teljesítményének ugrásszerű változása a versenyképesség növekedését igényli. Ehhez a kamarának minden segítséget meg kell adnia. Versenyképes ország és gazdaság csak versenyképes mérnökökkel képzelhető el. A XXI. századot a technológia, az innováció és a digitalizáció századának tartják. Az ebből eredő feladatok megoldásában való közreműködés, az innováció erősítése, a tudásfejlesztése, az eszközök, segédletek és szakkönyvek, tájékoztatók biztosítása alapvető elvárás egy szolgáltató szemléletű kamara működésében” – hangsúlyozta az MMK elnöke.

kgy-2018-2

A házigazda intézmény nevében, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem rektora köszöntötte az országos szakmai önkormányzat választott képviselőit. Dr. Józsa János szerint az építőipari ágazat növekedése egyelőre nem látszik az építőmérnöki szakra jelentkezők számában, miközben több mint nyilvánvaló a pótolni szükséges mérnökhiány. A rektor úgy fogalmazott: alapdiplomával nem célszerű feltölteni a mérnökcégeket, hanem további másfél év alatt egyetemi körülmények között „végre kell hajtani szakmai finomhangolásukat”. „A partnerség kikerülhetetlen. Mi csak készséget tudunk adni, a mérnökké nevelés nehéz feladata a mérnökirodák dolga” – mondta. Józsa János hozzátette: a kamarának jobban kellene koncentrálnia az egyetemi ifjúság bevonzására, és arra is, hogy ne sodródjunk meghatározó mértékben a levelező típusú képzés felé. „Vannak elképzeléseim annak a tudásnak a minőségéről, amikor valaki levelezőn szerez Bsc diplomát, majd lelevelezi az Msc-t. „Méretezni és szerkezetet tervezni viszont már nem levelezés, nem beszélve arról, hogy a nappali képzésben eltöltött időnek közösségformáló, műveltségnövelő ereje, és professzori példaképeket gyártó ereje van”.

kgy-2018-3

A küldötteket köszöntötte Vladimir Benko, a Szlovák Mérnöki Kamara elnöke is, majd – az MMK hagyományainak megfelelően – átnyújtottuk a mérnöki közösség legrangosabb díjait és elismeréseit. Elsőként az öt esztendeje alapított Év Mérnöke Kamarai Aranygyűrű-díjakat adtuk át: életmű díj kategóriában a kamara emblémájával díszített arany pecsétgyűrűt és a hozzá tartozó díszoklevelet dr. Greschik Gyula okl. mérnöknek, létesítmény kategóriában pedig Rajkai Ferenc okl. villamosmérnöknek.

kgy-2018-5
kgy-2018-6

A magas színvonalú kamarai munkáért odaítélhető Zielinski Szilárd-díjat idén négy kollégánk kapta meg: dr. Berta István, Gilyén Elemér, Kiss Károly és Slyuch András. Az MMK Tiszteletbeli Tagja kitüntető oklevelet Bancsics Ferenc, dr. Jancsó Árpád, Kakas Béla, dr. Kiss Zoltán, dr. Latorcai János, Major Gyula, Szalai István, dr. Bérczi László, dr. Jármai Károly és Vladimir Benko vehette át. Ugyancsak a küldöttgyűlésen nyújtotta át az Energetikai Tagozat Büki Gergely-díját Németh Róbert elnök dr. Korényi Zoltánnak. Végül a Mérnöki Innovációt Támogató Alapítvány diplomadíjait adtuk át nyolc fiatal alkotónak: Tar Lászlónak, Bubonyi Andreának, Jenei Kulcsár Dórának, Balla Esztella Évának, Tokaji Kristófnak, Ács Ágnesnek, Bak Bendegúznak és Csanády Dánielnek.

kgy-2018-7

Az ünnepi pillanatokat követően a küldöttek elkezdtek az érdemi munkát: a határozatképesség megállapítása, a fórum tisztségviselőinek megválasztása, valamint a napirend elfogadása után a küldöttgyűlés döntött az MMK héttagú Választási Jelölőbizottságának tagjairól. A szavazás eredményeként a bizottság tagja lett: Bodor Dezső, Dezső Zsigmond, dr. Kukai Tibor, Kun Gábor, Lucz Géza, dr. Metzing Ferenc és Schulek János. Az MMK Elnökség – írásban kiküldött – beszámolóját a 2017. májusi küldöttgyűlés óta eltelt időszakról Nagy Gyula egészítette ki röviden. Mint emlékeztetett, a kamara több kezdeményezést tett a mérnökök tevékenységét érintő jogszabályi környezet javítására, valamint a beruházások folyamatának eredményesebbé, hatékonyabbá tételére, a szereplők felelősségének egyértelműsítésére. A beruházási törvényt előkészítő szakmai dokumentum konzultációja újra elindult, a napokban megkaptuk a Miniszterelnökségtől a kormányzati előterjesztés anyagát. Mindez felveti annak a munkának a folytatását is – emlékeztett az MMK elnöke –, amit lassan egy esztendeje abbahagytunk: ez a tervezési-szolgáltatási rendszer és a kapcsolódó díjszámítás részletes kidolgozásának befejezése, amelyek ugyancsak a beruházási törvény részei lesznek.

kgy-2018-9
kgy-2018-4

Hasonlóan sarkalatos kérdés az e-közmű- és a 266-os szakmagyakorlási rendelet módosítása is, melyek szintén a Miniszterelnökségen várnak aláírásra. Az elmúlt évben a kamarában tizenkét munkacsoport kezdte meg munkáját. A grémiumok részint a szakmai önkormányzat szabályzatainak megújítását végezték el, másrészt olyan összetett szakpolitikai kérdésekkel foglalkoztak, mint a beruházási kódex, vagy a panelfelújítási program részletes műszaki koncepciójának megalkotása. A mérnöki köztestület új elnöksége határozottan vállalta a „minden mérnök kamarája” cél megvalósítását, első ízben a mérnökinformatikusok és az üzemeltető mérnökök irányában, s döntéseket hozott a kapcsolatok szélesítését szolgáló nyitás érdekében. A kamara megfogalmazta és a Mérnök Újság márciusi lapszámában közzétette azokat az alapvető feltételeket, amelyek teljesülése szükséges ahhoz, hogy a hazai mérnöktársadalom versenyképessége erősödjön, s ez eredményesen hozzájáruljon az ország versenyképességének erősödéséhez. E javaslatok képezhetik a következő időszak fő kamarai törekvéseit is, elsősorban ezeket a célokat kell a megújuló kormányzati és szakmapolitikai környezetben érvényesíteni – szögezte le Nagy Gyula.

kgy-2018-8

Az országos kamara elnöke elmondta: a kamara vezetése nagy súlyt helyez a szolgáltató jelleg erősítésére. A bővítési „csomag” része a kedvezményes szakmai felelősségbiztosítás, a mérnökigazolvánnyal igénybe vehető szolgáltatások megújítása, a Műegyetemmel közösen elindított kedvezményes idegennyelv tanulás, de ide tartozik az is, hogy a kamarai tagokhoz hasonlóan a felelős műszaki vezetők és építési műszaki ellenőrök kötelező szakmai képzését is immár kamaránk tudja biztosítani. Erősödött tudásbázisunk, ipari partneri kapcsolataink, a kötelező továbbképzés rendszere pedig kibővült a regisztrált szakmagyakorlókkal. A kamara folytatta az energetikai auditorok és szakreferensek vizsgáztatását, illetve képzését, sikeres mesteriskolákat szerveztünk, s kiemelkedően sikeresnek bizonyult, hogy részletes felmérés és rendszerezés alapján sikerült a korábbi feladatalapú pályázati tanulmányok legnagyobb részét a kamara honlapján hozzáférhetővé tenni.

kgy-2018-15

Az új FAP kiírás folyamatban van, egyes pályázati kategóriák pedig azért szűntek meg, hogy a rendelkezésre álló forrásokból még több szakmai segédlet és műszaki útmutató készülhessen. Nagy Gyula jelezte: folyamatban van a kamara ellenőrzési tevékenységének megújítása, különös tekintettel az építésfelügyeletekkel közös ellenőrzésekre, az elmúlt időszakban pedig a köztestület erősítette a fiatal mérnökök segítése, ösztönző elismerése érdekében végzett tevékenységét. Több jogszabályváltozás ugyanakkor megköveteli a hatósági munka eredményesebb összehangolását. Ennek eszközeként rendszeresek az országos titkári értekezletek, módszertani anyagok készültek, napi rendszerességűek az írásbeli és szóbeli konzultációk. Ezen túlmenően – fogalmazott az MMK elnöke – olyan regulák (mint az általános közigazgatási rendtartás, az elektronikus ügyintézés, vagy az EU új általános adatvédelmi szabályozása) jelentek meg, amelyek egységes kamarai szabályozást, egységes informatikai eljárásokat és egységes képviseletet, továbbá egységes felkészülést és háttérszolgáltatásokat követelnek meg.

A szakmai beszámoló végén Nagy Gyula ismertette az MMK Elnökségének előterjesztését a 2018. évi költségvetés módosítására, valamint a 2019. évi költségvetési tervre és díjrendszerre, majd dr. Csete Jenő, a felügyelőbizottság elnöke szóban egészítette ki az FB 2017. évi írásos beszámolóanyagát. Rövid hozzászólásokat és vitát követően a küldöttgyűlés a Magyar Mérnöki Kamara Felügyelőbizottságának múlt évi beszámolóját ellenszavazat nélkül, az elnökség beszámolóját egyetlen ellenszavazattal fogadta el. A küldöttek a továbbiakban egyhangúlag döntöttek az MMK 2017. évi gazdálkodási és közhasznúsági jelentésének elfogadásáról, s ugyancsak ellenszavazat nélkül szavaztak a kamara idei költségvetésének módosításáról. A küldöttgyűlés döntött a 2019. évre vonatkozó, megemelt kamarai díjakról, illetve arról is, hogy a Magyar Mérnöki Kamara 2019. évi költségeihez a területi kamarák a tagdíjbevételükből és az éves nyilvántartási díjbevételükből az ún. Andor Béla képlet szerinti megosztás szerinti összeggel, valamint az országos nyilvántartás működtetéséhez a szolgáltatási díjbevételük 15%-ának megfelelő összeggel járulnak hozzá.

Az országos kamara 2019. évi költségvetésének jóváhagyása után a küldöttek meghallgatták Kövesi Tibornak, az MMK Etikai-fegyelmi Bizottság elnökének rövid, kiegészítő tájékoztatóját a 2017-es évi beszámolóhoz, amit ugyancsak megszavaztak az MMK jelen lévő küldöttei. A munkaülés legnagyobb vitáját a kamara etikai-fegyelmi szabályzatának módosítása gerjesztette, ám a teremből időközben távozók miatt a küldöttgyűlés ekkor már nem volt határozatképes. A napirendben szereplő országos – továbbképzési, szakmagyakorlási, szakmagyakorlási ellenőrzési és tanúsítási – szabályzatok módosításáról ezért a küldötteknek elektronikus szavazással kell majd dönteniük.

/A Küldöttgyűlésről készült beszámoló megtalálható a Mérnök Újság május-júniusi számában, a cikket írta: Dubniczky Miklós/

 

További fotók a rendezvényről:

kgy-2018-12
kgy-2018-13
kgy-2018-14
kgy-2018-16
kgy-2018-18
kgy-2018-19
kgy-2018-20