máj.
30

Jogszabálymódosítás - GDPR

A Kormány 2018. május 29-én benyújtotta az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény jogharmonizációs célú módosításáról szóló előterjesztést.

A törvény módosítása a GDPR rendelet 2018. május 25-én történt hatálybalépése miatt szükséges.

Az előterjesztés értelméen az adatvédelmi ügyekben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság kerül kijelölésre, mint eljáró hatóság.

A Hatóság hatásköreit az arányosság elvének megfelelően gyakorolja, az előterjesztés szerint a személyes adatok kezelésére vonatkozó előírások első alkalommal történő megsértése esetén a jogsértés orvoslása iránt elsősorban az adatkezelő vagy adatfeldolgozó figyelmeztetésével intézkedik.