jún.
04

Ismét van Széchenyinek emléktáblája a Kazán szorosban

A magyarországi folyók szabályozása létkérdés volt a hajózásnak és a mezőgazdaságnak. Gróf Széchenyi István sürgetésére a 19. század második negyedében kezdtek hozzá az Al-Duna zuhatagjainak tudományos felméréséhez. Ezért Széchenyi - személyes tapasztalok szerzésére - 1830 nyarán a ”Desdemona” evezős bárka fedélzetén maga is végighajozott a Dunán Pesttől egészen a torkolatig.

szechenyi-emlektabla-avatas-1

Széchenyit 1833-ban kinevezték az Al-Duna szabályozás királyi bíztosává. A munkálatok műszaki vezetésével az Al-Duna felmérésén dolgozó mérnököt, Vásárhelyi Pált bízta meg. A folyam medréből mintegy 4000 köbméter szikla kirobbantásával elérték, hogy a Vaskapu közepes vízállásánál gőzhajók számára is hajozhatóvá vált. A Duna bal partján Báziástól Turnu-Severinig 122 kilométer hosszú utat építettek, amely alacsony vízállásnál is lehetővé tette a forgalom fenntartását. Ez a „Széchenyi-út” a történelmi Magyarország balkáni kapujának megnyitását jelentette. Nem csupán a hajók vontatását, hanem - hajózási idényen kívül - az árunak szekéren való szállítását is lehetővé tette.

Mivel Gróf Széchenyi István nagyon sokat tett a Duna Ómoldova és Turnu-Severin közötti vadregényes szakaszának közlekedéséért, a legelső emlékjelet a Nagy-Kazán szorosban 1885-ben a Magyar Mérnök és Építész Egylet állította. A Vaskapu 1 duzzasztó, erőmű és hajózsilip megépítése után a sziklába belevésett szöveg víz alá került. Az évek során többször is állítottak emléktáblát az Al-Dunán, de mindegyiknek nyoma veszett, annak ellenére, hogy a helyszín sem autóval, sem gyalogosan nem közelíthető meg. Ezek kis méretű, rézből  készült táblák voltak.

A Magyar Hajózásért Egyesület kezdeményezésére, Magyarország Kül-gazdasági és Külügyminisztériuma valamint több magyarországi vállalkozó és magánszemélyek támogatásával, 2018 május 26-án szombaton, emléktáblát avattak Gróf Széchenyi Istvának, a Nagy - Kazán szoros 973+500 kilométerénél, az egykori sziklába vésett emlékjel helyszínén, Dubovától pár kilométerre. Jelen voltak egyházi személyek, magyarország és bánsági magyar vezetők valamint  Marius Stoica, Orsova polgármestere is.

A magyar, román és angol nyelvű tábla tömege kb. 600 kg., a budapesti gyártás után a Lord Com nevű székelyudvarhelyi vállalat és a Magyar Hajózásért Egylet tagjai szerelték fel a duzzasztott vízszint fölé 3 méter magasra.

szechenyi-emlektabla-avatas-2

 

Az avtóünnepség a magyar lobogót és a lobogódiszeket viselő ROHAM személy-hajó fedélzetén zajlott le. A magyar nemzetihimnusz eléneklése után Csűry István nagyváradi református püspök majd Pál József-Csaba a frissen kinevezett még beiktatás előtt álló temesvári Római-Katolikus Egyházmegye püspöke áldotta meg az új emléktáblát. Ezután beszédet mondott: Molnár Endre, Magyarország szörényvári (Drobeta Turnu-Severin) tiszteletbeli konzulja, Barátky Ferenc a Vaskapu Nemzeti Park vezetője, Zákonyi Botond Magyarország bukaresti nagykövete, Brendus Réka a nemzetpolitikai államtitkárság hellyettes osztályvezetője, Nagy Gyula a Magyar Mérnöki Kamar elnöke aki megemlítette,hogy nem szabad megfeledkeznünk azokról az európai és világviszonylatban is kiemelkedő magyar szakemberekről, akik feltérképezték, megtervezték és megszervezték a Duna szabályozási munkálatokat. A végső megoldást a Gonda Béla által javasolt fúróhajók jelentették. 1896 szeptemberében adták át ezt a szakaszt, a II-ik világháború után, a 1960-70-es években elkészült a vízi erőmű, mely megduzzasztotta a Dunát, hogy hajózhatóvá vált és most gondtalanul tudunk síklani rajta. Beszéde után virágkoronát dobott a Dunába a munkában résztvevő mérnökök emlékére. Utána Dr. Pogány András, nyugalmazott egyetemi tanár, a MMK tiszteletbeli tagja mondott beszédet, aki ezelőtt 50 éve a Vaskapu 1 építésénél dolgozott. Megemlítette, hogy akkor megkérték fordítsa román nyelvre Gonda Béla, 1892-ben Budapesten kiadott „Az Al-Dunai Vaskapu és az ottani többi zuhatag szabályozása” című könyvének néhány fejezetét, hogy sikeresen robbantsák ki a vízallati sziklákat. Majd Jáki Gábor a Magyar Hajózásért Egyesület elnöke  mondott beszédet a kezdeményezők nevében. Utána elhangzott a román nemzetihimnusz.

A Vaskapu 1 üzemeltetése óta megszüntek a hajózási akadályok és villamosenergiát is lehet fejleszteni. Ennek az erőmű tervezői és kivitelezői sikeresen folytaták azt amit Gróf Széchenyi István elgondolt a 19-ki században.

Dr. Pogány András