jún.
22

A GDPR rendelet által érintett adatvédelmi terület

2018. május 25. napján hatályba lépett az Európai Unió GDPR adatvédelmi rendelete mely szigorú követelmények elé állítja a hazai vállalkozásokat is, komoly szankciók mellett!

Az adatvédelmi bírság összege a jelenlegi 20 millió Forintról, 20 millió Euróra változik!

A megfelelőnek gondolt felkészülés ellenére is számos kockázattal lehet számolni, ezek kezelésére szolgál a GDPR felelősségbiztosítás.

  • Emberi tényezők– nem tartják be az egyébként megfelelően kialakított belső utasításokat a munkatársak (az adatbázisokat, jelszavakat, hozzáféréseket hanyagul kezelik, vagy az adatbázisokat szándékosan eltulajdonítják, azokat bosszúból nyilvánosságra hozzák.)
  • Intézkedési terv végrehajtásába hiba csúszik - nem működik megfelelően az adatvédelmi incidenskezelés,
  • Az egyébként jogszerűen igénybe vett és előzetesen megfelelően átvilágított, az adatok feldolgozásával foglalkozó alvállalkozók hibája
  • Külső támadás, hekkelés, anyagi haszonszerzés vagy adatbázisok megszerzése céljából

Milyen kár érheti a vállalkozást?

  • Ha az érintetteket az adatsértés eredményeként kár éri, akkor kárigénnyel léphetnek fel a vélt vagy valós felelőssel szemben (az elszenvedett vagyoni kár vagy sérelmi díj kapcsán)
  • A cégeket ezeken túl a törvényben vagy szerződésben meghatározott titoktartási kötelezettség is terhelheti, amelyek be nem tartásával szintén jelentős károkat okozhatnak üzleti partnereiknek, amelyekért természetesen jogilag felelősséggel tartoznak.
  • A cég első számú vezetője felelős az adatvédelmi tisztviselő kinevezéséért és a megfelelőségi rendszer működtetéséért( Vezető tisztségviselő felelőssége, D&O kockázat)
  • A NAIH által kiszabott adatvédelmi bírság

A GPDR-ral kapcsolatos felelősségbiztosítással kapcsolatos kérdésekkel érdeklődjön a www.eurosales.hu oldalon, vagy közvetlenül az alábbi elérhetőségen: Dr. Püski András / eurosales@eurosales.hu / +36302784272