jan.
26

Konzultáció: az épület-, illetve infrastruktúra-építéshez használt termékekre vonatkozó uniós szabályokról

Az EU nyilvános konzultációt hirdetett meg az épületek illetve az infrastruktúra  építéséhez használt termékekre vonatkozó uniós szabályokról (CPR rendelet), annak érdekében, hogy a felülvizsgálat és továbbfejlesztés érdekében javaslatok, háttéranyagok álljanak a rendelkezésre. A kérdőívet on-line, január 22 és április 16 között lehet kitölteni.

 

Az Európai Unió nyilvános konzultációja az épület-, illetve infrastruktúra-építéshez használt termékekre vonatkozó uniós szabályokról

 

A konzultáció ismertetése
 

Konzultációs időszak
22 január 2018 - 16 április 2018
 

Szakpolitikai terület
Egységes piac, Vállalkozás- és iparpolitika
 

Szervezeti egységek
Belső Piaci, Ipar-, Vállalkozás- és Kkv-politikai Főigazgatóság
 

Célcsoport
A konzultációban minden magánszemély és szervezet részt vehet. Különösen az alábbiak közreműködésére számítunk:

  • érdekelt magánszemélyek, építési termékek végfelhasználói;
  • vállalatok vagy egyéni vállalkozók, kiváltképp kis- és középvállalkozások (gyártók, importőrök, forgalmazók, építők, tervezők, beszállítók, szakmai végfelhasználók);
  • az üzleti szféra képviselői (ipari egyesületek, kereskedelmi kamarák, szakmai szövetségek);
  • műszaki szervezetek (bejelentett szervek, műszaki értékelést végző szervek, szabványügyi testületek, a Műszaki Értékelést Végző Szervek Európai Szervezete);
  • hatóságok és vizsgálati szervek (piacfelügyelet/ellenőrök, végrehajtó hatóságok, akkreditáló testületek, bejelentő szervek, termékinformációs kapcsolattartó pontok, épület-ellenőrzés)
  • nem kormányzati szervezetek;
  • tudományos intézmények, kutatási és technológiai szervezetek;
  • építőipari munkások érdekképviseleti szervei;
  • fogyasztóvédelmi szervezetek.

 

konzult-1

A konzultáció célja
Az építési termékekről szóló 305/2011/EU rendelet (CPR rendelet) az épület-, illetve infrastruktúra-építéshez használt termékekre vonatkozó egységes piaci szabályokat rögzíti. A rendelet meghatározza az építési termékek teljesítményének értékelésére és az értékelés eredményének közlésére vonatkozó szabályokat. Ennek során egy közös, EU-szerte használandó (elsősorban a harmonizált európai szabványok és az európai értékelő dokumentációk szövegén alapuló) műszaki nyelvet kell használni. Az építési termékekről szóló rendelet előírásaival összhangban értékelt építési termékek viselhetik a CE-jelölést. Az uniós országok hozhatnak rendelkezéseket az épületek és infrastruktúra tervezésére és biztonságosságára vonatkozóan, feltéve hogy a rendelkezések megszövegezése során a CE-jelöléssel ellátott termékekre vonatkozó közös műszaki nyelvet használják. Ezt azért fontos, hogy megbízható és összehasonlítható információk álljanak a szakemberek, a hatóságok és a fogyasztók rendelkezésére az építési termékek teljesítményéről, melyek birtokában össze tudják hasonlítani a különböző országok különböző gyártóinak termékeit. Így elkerülhető, hogy egyes termékek forgalmazását megtiltsák bizonyos nemzeti piacokon pusztán azért, mert egy másik országban állították őket elő, illetve egy másik országban vizsgálták a teljesítményüket.

  kép: példa a kérdőívből

Több dokumentum (lásd például az építési termékekről szóló rendelet végrehajtásáról szóló 2016. évi jelentést , a REFIT-platform véleményeit és az európai építőipari előírásokról szóló tanulmányokat ) említést tesz olyan problémákról, illetve hiányosságokról, amelyek hátráltatják az építési termékekről szóló rendelet gyakorlati alkalmazását. Így például az egyszerűsítésre vonatkozó rendelkezések nem eléggé világosak, korlátozottak az arra vonatkozó bizonyítékok, hogy a mikrovállalkozások élnek az egyszerűsítő rendelkezésekből adódó előnyökkel és könnyítésekkel, a szabványok kötelező használatával kapcsolatban ellentmondó rendelkezéseket tartalmaz egyrészt a szabványosításról szóló 1025/2012/EU rendelet, másrészt az építési termékekről szóló rendelet, továbbá ágazatspecifikus piacfelügyeleti végrehajtási rendelkezésekre, valamint a bejelentett szervek vonatkozásában részletes szabályokra van szükség, és az európai értékelési dokumentumok véglegesítésére vonatkozó eljárási szabályokat áramvonalasítani kell. Az Európai Bizottságnak az energiaunióra vonatkozó, 2016. novemberi javaslatcsomagja megemlíti, hogy tenni kell az építési termékek belső piacának széttagoltsága ellen. A Bizottság ezért közös értékelést és hatásvizsgálatot végez, hogy felmérje, a fentiekre tekintettel indokolt-e felülvizsgálni az építési termékekre vonatkozó rendeletet.
Ez a nyilvános konzultáció azt a célt szolgálja, hogy az érdekelt szervezetek és a magánszemélyek kifejtsék véleményüket az értékelés és a hatásvizsgálat tárgyát képező legfontosabb kérdésekben, s ezáltal részt vegyenek az esetleges jogszabályjavaslat előkészítésében. Ezt megelőzően a Bizottság már indított a jelenleginél célzottabb konzultációkat az érdekeltek körében.

A korábbi konzultációkhoz hasonlóan e konzultáció is fontos adalékként fog szolgálni a Bizottságnak az értékelés és a hatásvizsgálat, valamint – amennyiben az értékelés eredménye alapján módosítani kell az építési termékekre vonatkozó uniós szabályokat – a jogalkotási javaslat kidolgozása során.

Hogyan lehet véleményt nyilvánítani?
Ha részt kíván venni a konzultációban, kérjük, töltse ki és küldje el nekünk ezt az online kérdőívet.
A kérdőív az EU 23 hivatalos nyelvén érhető el, és a válaszokat e nyelvek bármelyikén be lehet nyújtani.

Referenciadokumentumok
305/2011/EU rendelete az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról
Jelentése az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról 305/2011/EU rendelet végrehajtásáról

A magyar nyelvű kérdőív elérehősége ITT található.