febr.
28

Az atomenergetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Magyar Közlöny 2018. február 28-i számában megjelent az egyes atomenergetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 27/2018. (II. 28.) Korm. rendelet, mely több jogszabály módosítását tartalmazza.

A Kamara által érintett szakmagyakorlók számára elsősorban az atomenergiáról szóló törvény hatálya alá tartozó építményekkel, létesítményekkel kapcsolatos műszaki szakértői, tervezői, műszaki ellenőri és felelős műszaki vezetői tevékenység szerinti szakmagyakorlásra való alkalmasság igazolásának és nyilvántartásba vételének részletes szabályairól, továbbá a nyilvántartás adattartalmára vonatkozó szabályokról szóló 184/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet módosítása jelent prioritást.

A módosítás az értelmező rendelkezések között meghatározza a szakmagyakorló, a szakmagyakorló cég, illetve a szakmagyakorlási tevékenység fogalmát is.

A  szakmagyakorlásra alkalmasság megállapítására és a nyilvántartásba vételre irányuló eljárás szabályairól szóló fejezet új 4/A.§-a szerint az  építésügyi és az  építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti EN-A, SZÉM6, ME-EN-A és MV-EN-A jelölésű szakmagyakorlási jogosultság megléte esetén az Atv. 18/D. §-a szerinti tevékenység (az atomenergia alkalmazására szolgáló építménnyel kapcsolatos építészeti-műszaki szakértői, építészeti tervezői, építészeti műszaki ellenőri és építész felelős műszaki vezetői tevékenység) a hatósági nyilvántartásba vételt követően folytatható. A nyilvántartásba vételi kérelemnek tartalmaznia kell az 5.§-ban meghatározott tartalmi elemeket.

A 7/A. § rendelkezései alapján az Atv. 18/D. §-a szerinti tevékenységet csak az végezhet, aki hatósági nyilvántartásba vett szakmagyakorló vagy szakmagyakorló cég. Tervezési tevékenység esetén az összes szakági felelős tervezőknek vagy szakági felelős tervezőkkel rendelkező cégnek kell a  nyilvántartásban szerepelnie. A  szakértői dokumentumokat csak a  Hatóság nyilvántartásában szereplő szakmagyakorlók vagy a szakmagyakorló cégek igazolhatják az aláírásukkal. Kivitelezési tevékenység esetén a  felelős műszaki vezetői és műszaki ellenőri tisztségeket csak a  nyilvántartásban szereplő szakmagyakorlók láthatják el.

A 11.§ szerint a -7.§ (1) bekezdésében szabályozott - továbbképzési kötelezettségek teljesítéséhez szükséges oktatás első alkalommal az egyes atomenergetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 27/2018. (II. 28.) Korm. rendelet hatálybalépését követő 6 hónappal indul.

A módosítás értelmében az  építésügyi és építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti, az  MV-ÉG-R, MV-ÉV-R, MV-KÉ-R, MV-VV-R, MV-TV-R, MV-VZ-R, MV-VI-R szakterületen/ részszakterületen végzett szakmai tevékenységre jogosító okirat alapján nyilvántartásba vett szakmagyakorlók nyilvántartásba vételi ideje a 7. § (4) bekezdésében meghatározottak szerint 2026-ig hosszabbítható meg.

A rendelet 2020. január 1-jén lép hatályba.