nov.
25

A Magyar Mérnöki Kamara állásfoglalása a beruházások előkészítéséről és költségkereteik tartásáról

Az építőiparban az utóbbi időben tapasztalható erőteljes fellendülés igényli, hogy a kormányzat és a beruházási rendszer szereplői áttekintsék a folyamat keltette igények kielégítésének lehetőségeit és az esetleges nem kívánatos tendenciák keletkezésének megelőzését. A Magyar Mérnöki Kamara ezen, a mérnöki tervezői szolgáltatások szempontjából is alapvető folyamathoz kapcsolódóan az alábbi állásfoglalást alakította ki.

 A Magyar Mérnöki Kamara az illetékes kormányzati vezetőkkel tartott személyes megbeszéléseken, továbbá szakmai véleményét tartalmazó írásbeli megkeresésekben hangsúlyozta azokat a feltételeket, amelyek biztosítani képesek a közpénzből finanszírozott beruházások tervezett költségkeretek közötti megvalósítását.

Ezek kiemelten az alábbiak:

  • a beruházás megfelelő előkészítése, amely igényli a Magyar Mérnöki Kamara, a Magyar Építész Kamara, és az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége által közösen benyújtott beruházási folyamat szabályozás (BFR) és tervezői szolgáltatás szabályozás (TSZR) elfogadását és jogi szabályozásban való rögzítését;
  • a beruházási költségek szakmailag megalapozott becslése és számítása, amely igényli a beruházások tényleges bekerülési adatainak széleskörű gyűjtését és elemzését, valamint az ezen alapuló adatbázis összeállítását és használatát;
  • a beruházások tényleges megindításának megalapozott előkészítése, amely igényli, hogy a beruházások csak kivitelezési tervek birtokában kerülhessenek kiírásra;
  • a beruházási folyamat szereplőinek világos feladatmegosztása, felelősségmegosztása és tervező általi végigkísérése, amely igényli a fentebb említett BFR és TSZR elfogadását és jogszabályba rögzítését;
  • a kibővített tervezői szolgáltatások anyagi- egzisztenciális hátterének megteremtése, amely igényli a TSZR-hez kapcsolódó díjszabási rendszer elfogadását és betartásához fűződő garanciák rögzítését.

A Magyar Mérnöki Kamara a fentiekre vonatkozó kezdeményezéseit – ide értve a BFR-re és TSZR-re vonatkozó koncepciót – a Magyar Építész Kamarával és az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségével folyamatosan egyeztetve alakította ki, és a jövőben is rendelkezésre áll az ezek megvalósítását szolgáló kormányzati egyeztetésekhez.

A kamara meggyőződése, hogy a jogalkotás keretében mielőbb el kell végezni a fenti elvek jogszabályban való rögzítését. Csak ilyen módon mozdítható elő, hogy a közpénzből megvalósuló közepes- és nagy beruházások megfelelő minőségben, a tervezett határidőre és a tervezett költségkereten belül valósuljanak meg.