Ez történt novemberben a kamarában

Ez történt- naptár

 


A  jobb, pontosabb, naprakészebb tájékoztatás érdekében, a Magyar Mérnöki Kamara elnöke, Nagy Gyula úgy döntött, hogy minden hónap elején az elmúlt hónap legfontosabb eseményeiről, a kamara tevékenységéről összefoglalót küld a kamara tagjainak „Ez történt a kamarában?” címmel.

A tájékoztató a teljesség igénye nélkül készül, és nincsenek benne a napi működéshez szükséges találkozók, munkaértekezletek. Amennyiben a hírhez részletes háttérinformáció is tartozik, azt a címre kattintva olvashatja el. Az összefoglalóval kapcsolatban szívesen várjuk megjegyzéseiket, javaslataikat a kommunikacio@mmk.hu címre. 

Ez történt a kamarában: 2020. november

A Magyar Mérnöki Kamara eseményösszefoglalója – a hónap legfontosabb eseményei a teljesség igénye nélkül


2020.11.03
Az Alapszabály Előkészítő Bizottság ülése

Az Alapszabály Előkészítő Bizottság november 3-án megtárgyalta a választmányi ülésen elhangzott javaslatokat és véglegesítette az Alapszabály módosításának tervezetét, majd azt megküldte az Elnökségnek. A Küldöttgyűlés hatásköre, hogy – az esetleges módosító indítványokat is figyelembe véve – az új Alapszabály tervezetét megtárgyalja, és döntsön róla.

2020.11.04
Az Alelnöki Tanács ülése

Az Alelnöki Tanács megtárgyalta a 2021. évi költségvetés előkészítését, és a Mérnöki Napidíjak megújításának helyzetét. A tagok tájékoztatást hallgattak meg a kamarai Iratkezelési Szabályzat elfogadásáról, a 2020. november 30-i országos titkári értekezlet részleteiről és a 2020. évi szolidaritási alap felhasználásáról.

2020.11.05
Megjelent a Mérnök Újság novemberi száma

A tartalomból:
- Nemzeti Hauszmann program- interjú Finta Sándorral
- Az épülő MOL székház speciális megoldásai
- História: Szesztay László - a mérnök, aki teljes életet élt
- Fókuszban az épületgépészet
digitalis-mernok-ujsag

2020.11.06
Kamarai egyeztetésen az új mérnöki napidíjak felülvizsgálata

A Magyar Mérnöki Kamara Küldöttgyűlése szeptemberi ülésén felkérte az Elnökséget, hogy vizsgálja felül a mérnöki napidíjakra vonatkozó korábbi ajánlást. A tervezet első – Vízgazdálkodási és Vízépítési Tagozat által előkészített - változatát véleményezték a szakmai tagozatok, és a területi kamarák is. Az Elnökség a módosító javaslatokat is figyelembe véve alakította ki álláspontját. Eszerint a díjajánlást évente felül kell vizsgálni és ennek során a garantált bérminimum mindenkori változását kell figyelembe venni. Az Elnökség decemberi ülésén fogadja el a véglegesített tervezetet.

2020.11.09
Országos titkári értekeztet tartott az MMK

A dr. Virág Rudolf főtitkár vezetésével tartott Országos Titkári Értekezleten bemutatták az MMK új számviteli szabályzatát. A szabályzat – a helyi sajátosságok alapul vételével – mintaként is hasznosítható a területi kamarák számviteli szabályzatának esetleges módosítása során. A számos megvitatott hatósági ügy közül kiemelkedően fontos a geodéták jogosultságának meghosszabbítása, amelyre az MMK Főtitkársága részletes, írásbeli módszertani segítséget nyújtott.

2020.11.11
Ülést tartott a Felügyelő Bizottság

A Felügyelő Bizottság online ülésezett, tagjainak teljeskörű részvételével. Az FB áttekintette a 2021-es költségvetés terveztét, amelyet mindenben az előírásoknak és szabályzatoknak megfelelőnek talált, ezért azt a küldötteknek elfogadásra javasolta. Az FB ezután áttekintette saját munkatervét, és a Bizottság előtt álló feladatokat.

2020.11.11
MMK Elnökségi ülés: elindultak az online képzések - elkészült a 2019-es beszámoló

Az Elnökség a járvány idején érvényes jogrend előírásaira figyelemmel később hívja össze az eredetileg november 27-re tervezett Küldöttgyűlést. Az ülésen tárgyaltak az új mérnöki napidíj számításrészleteiről, tájékoztatást hallgattak meg a feladat alapú pályázat keretében készülő szakmai anyagokról, továbbá az online vizsgáztatás széleskörű bevezetésével kapcsolatos feladatokról. Részletek ›››

2020.11.16
Az MMK működése a koronavírus járvány idején

A koronavírus járvány második hulláma miatt a Kormány új intézkedéseket hozott, amelyeket figyelembe véve a kamara is döntött a szükséges lépésekről: november 16-tól – további döntésig - az országos kamara titkársága elsősorban távmunkában, online módon látja el feladatait. A személyes ügyintézés szünetel. A tagság számára legfontosabb tudnivalókról a honlapon rendszeres tájékoztatás található.

2020.11.16
Egyszerűbb közműcsatlakozás: a hallgatás belegyezést jelent

A törvénymódosítás (2020. évi CXX. törvény.) könnyebbé teszi a lakosságnak, hogy a közműhálózatokhoz csatlakozzon. Az ügyben a Magyar Mérnöki Kamara korábban több javaslatot is tett a kormányzati szerveknek. A változás érinti a villamos energiáról, a földgázellátásról, valamint a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvényeket is. Tovább a részletekért ›››

2020.11.17
Az MMK támogatja az Óbudai Egyetem Ipari Támogató Tanácsának munkáját

Az Óbudai Egyetem az országban elsőként ipari partnerek bevonásával is biztosítja, hogy az oktatás és az innovációs tevékenység mindig korszerű és naprakész legyen. Az egyetem a gazdaság meghatározó szereplőivel, illetve két önkormányzat bevonásával Ipari Tanácsot hozott létre. Kovács Levente rektor felkérésére az Ipari Tanács működését szakmai tanácsadással segíti a Magyar Mérnöki Kamara, amelynek elnöke, Nagy Gyula szintén részt vett az online alapító eseményen.  Az új testület céljai között szerepel közös képzési- és tehetséggondozási programok indítása, egy új ösztöndíj rendszer kidolgozása, valamint az innovációs tevékenységek támogatása. Együttműködés részletei ›››

2020.11.18
Rendkívüli elnökségi egyeztetés a költségvetésről és az Alapszabályról

Az MMK elnöke, Nagy Gyula, az Elnökséget november 18-ra rendkívüli, online egyeztetésre hívta össze, hogy megvitassák a november 16-án megjelent 502/2020. (XI. 16.) Kormányrendelet előírásainak következményeit. A veszélyhelyzeti szabályok alapján az MMK Elnöksége 2020. december 9-i ülésén megtárgyalja a kamara 2021. évi költségvetését; az Alapszabály tervezetének megtárgyalásáról pedig később dönt – figyelemmel a személyes ülés tilalmára és az online tárgyalás nehézségeire, továbbá a 2021-es tisztújítás előkészítésének közeli határidejére. Részletek ›››

2020.11.20
Újabb veszélyhelyzeti intézkedések a kamarában: 2021. elején indulhat az online vizsgáztatás

Az MMK tevékenysége során folyamatosan alkalmazkodik a járvány okozta helyzethez és a veszélyhelyzetire vonatkozó szabályozáshoz. Bár a hatályos szabályozás ideiglenesen megoldja, hogy a határidőkkel érintett jogosultságok ne sérüljenek, hosszabb távon is biztonságos megoldásra van szükség. Ennek keretében előkészítés alatt áll az online vizsgáztatás bevezetése. A szakmai tagozatokkal együttműködve készül a vizsgák online lebonyolításának új feltételrendszere.

2020.11.23-27.
Országos Magyar Épületgépész Napok – 2020

Az év legfontosabb épületgépészeti rendezvényét, az Országos Magyar Épületgépész Napokat november 23. és 27. között online rendezték meg. A koronavírus járvány körülményei között is sokan vettek részt az online előadásokon, a virtuális szakmai kiállításokon, de személyes találkozókra és a hagyományos bálra az idén nem volt lehetőség. OMÉN – idei díjazottak

2020.11.26
Mesterséges Intelligencia (MI) koalíció plenáris ülés

December elsejével kezdetét veszi az MI Kihívás, amelynek célja a mesterséges intelligencia széles körű társadalmi megismertetése – jelentette be Solymár Károly Balázs, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) digitalizációért felelős helyettes államtitkára a Mesterséges Intelligencia (MI) Koalíció online megrendezett IV. Plenáris ülésén. Az MMK aktív résztvevője az MI koalíciónak.    A plenáris ülésen a kamarát Nagy Gyula elnök képviselte.

2020.11.27
Az MMK is részt vett a legnagyobb hazai munkaerőpiaci preferencia felmérésében

A PwC Magyarország idén 4. alkalommal végezte el a hazai munkavállalók munkaerőpiaci preferencia felmérését. A felmérésbe az MMK tagjait is bevonták, a kutatás eredménye elérhető az MMK honlapján. Idén Magyarországon kívül még további 10 országban - és a fiatalok mellett a tapasztaltabb, 30/40/50 év feletti korcsoportokban is - arra keresték a választ, hogy milyen az ideális munkahely az egyes munkaerő-piaci célcsoportok számára. Felmérés letöltése

2020.11.27
Írásbeli szavazással fogadta el a Küldöttgyűlés az új iratkezelési szabályzatot

A Magyar Mérnöki Kamara és a területi kamarák 2021. januártól új, egységes, elektronikus iktatási rendszert vezetnek be. Az egységes keretrendszerben külön-külön iratkezelés zajlik majd. Az erről szóló döntést ülés tartása nélküli döntéshozatallal hozta meg a Küldöttgyűlés: a szavazásban 204 küldött vett részt és 178 igen szavazattal (87,25%) elfogadták az új Iratkezelési, Irattározási Szabályzatát és Irattári rendet.

2020.11.27
Felnőttképzési jogosultságot szerzett az MMK

A Pest Megyei Kormányhivatal felvette a felnőttképzési nyilvántartásba a Magyar Mérnöki Kamarát. A köztestületünk a kötelező szakmai és jogi képzést a kamara jogszabályok alapján, saját jogon végzi. A nyilvántartásba vétellel a kamara – ahogy a korábbi szabályozás alapján, most az új felnőttképzési törvény alapján is - széles körben végezhet jogi kötelezettsége körébe nem tartozó, de szolgáltatásként nyújtott képzéseket.

2020.11.28
Sikerrel zárult az online továbbképzési rendszer tesztje

Lezárult az online képzési rendszer informatikai tesztelése. Az élő közvetítés sikeres főpróbája lehetővé teszi, hogy – figyelemmel a koronavírus járvány miatt kihirdetett veszélyhelyzet szabályaira - az energetikai auditorok képzése decembertől már ne személyes részvétellel, hanem online történjen. A rendszer hosszú távon - a járvány okozta korlátozások feloldása után is - alkalmas lesz az online képzések lebonyolítására más szakterületeken is.

2020.11.30
Tudomány ünnepe zárófogadás

A Magyar Tudomány Ünnepe 2020-as programsorozatát online kamarakoncert és online fogadás zárta, amelyen részt vett Nagy Gyula, az MMK elnöke is. Videó megtekintése

2020.11.30
Országos titkári értekeztet tartott az MMK

Az értekezleten résztvevők áttekintették a 2021. január 1-én bevezetésre kerülő új iratkezelési szabályzat gyakorlati kérdéseit és egyeztették a technikai teendőkkel kapcsolatos további feladatokat, amelyek teljesítésére még ez év decemberben sor kerül.